YKSTüm YazılarYDT

2024 YDT(Yabancı Dil Testi) Nedir Yıllara Göre Konu ve Soru Dağılımı

2024 YDT(Yabancı Dil Testi), YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) kapsamında yer alan ve öğrencilerin yabancı dil yeteneklerini ölçmeye yönelik bir testtir. Aşağıda YDT hakkında daha fazla bilgi ve YKS ile nasıl hesaplandığına dair açıklamalar bulunmaktadır:

  1. YDT Nedir? YDT, YKS’nin bir parçası olarak uygulanan ve öğrencilerin İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca veya Rusça dillerinden birinde yabancı dil yeteneklerini ölçen bir sınavdır. YDT, lisans programlarına yerleşmek isteyen öğrenciler için tercihe bağlıdır, yani her öğrencinin girmesi zorunlu değildir.
  2. Sınav Yapısı ve Soru Türleri: YDT genellikle çoktan seçmeli sorulardan oluşur. Sınavda, dilbilgisi, kelime bilgisi, okuma anlama, dinleme anlama ve yazma becerilerini ölçen sorular yer alır. Her dil için sınav süresi ve soru sayısı farklılık gösterebilir.
  3. YDT Puanı ve Hesaplanması: YDT puanı, 100 tam puan üzerinden hesaplanır. Sınavda doğru cevaplar için puan verilirken, yanlış cevaplar için herhangi bir ceza puanı uygulanmaz. YDT puanı, adayın doğru cevap sayısına göre belirlenir ve YKS puanına dahil edilir.
  4. YKS Puan Hesaplaması: YKS puanı, TYT, AYT ve YDT puanlarının belirli ağırlıklarla toplanmasıyla hesaplanır. Her bir testin ağırlığı farklıdır.
  • TYT (Temel Yeterlilik Testi): TYT puanı, Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testlerindeki başarıların ortalaması alınarak hesaplanır. TYT’nin ağırlığı %40’tır.
  • AYT (Alan Yeterlilik Testi): AYT puanı, tercih edilen testlerdeki başarıların ortalamasıdır. AYT’nin ağırlığı ise %60’tır.
  • YDT (Yabancı Dil Testi): YDT puanı, sınavda alınan puanın belirli bir ağırlıkla hesaplanmasıyla elde edilir. YDT’nin ağırlığı %60’dır.

Özetlersek: YKS DİL Puanı = %40 TYT + %60 YDT şeklinde hesaplanır.

İşte 2024 YDT (Yabancı Dil Testi) sınavının genel olarak kapsadığı konuların bir tablo halinde listesi:

KONULAR
Kelime Bilgisi
Dil Bilgisi
Cloze Test
Cümleyi Tamamlama
İngilizce Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma
Türkçe Cümlenin İngilizce Karşılığını Bulma
Paragraf Anlamca Yakın Cümleyi Bulma
Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma
Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma
Diyalog Tamamlama
Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma

2024 YDT YILLARA GÖRE KONU DAĞILIMI:

YDT SORU DAĞILIMI
Konu AdıSoru Sayısı
Phrasal Verb (Kelime Bilgisi) Soruları6
Tense – Preposition (Dilbilgisi) Soruları10
Cloze Test (Boşluk Doldurma) Soruları10
Cümle Tamamlama Soruları10
Çeviri Soruları6
Paragraf Soruları20
Diyalog Tamamlama Soruları5
Yakın Anlamlı Cümle Soruları4
Paragraf Tamamlama Soruları4
Anlatım Bütünlüğünü Bozan Cümle Soruları5
Toplam80

Bu konular sınavda yer alan soruları kapsayan genel başlıklardır. Sınavda dilbilgisi konularından örnek olarak fiil çekimleri, zamanlar, sıfat-sıfat tamlamaları, bağlaçlar vb. sorular yer alabilir. Kelime bilgisi bölümünde kelime anlamını anlama, eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeler, kelime tamamlama gibi sorular yer alabilir. Okuma anlama bölümü, verilen metinleri anlama ve yorumlama yeteneğini ölçmeye yönelik sorular içerirken, dinleme anlama bölümü ise verilen sesli metinleri dinleme ve anlama becerisini ölçer. Son olarak, yazma bölümü adayların belirli konular üzerine yazı yazma yeteneklerini değerlendirir.

Tablodaki konular, genel anlamda YDT sınavının kapsamını göstermektedir. Sınavda her konudan sorular gelebilir ve konular arasındaki soru dağılımı döneme göre değişebilir. YDT sınavına hazırlık yaparken bu konulara odaklanmak ve bu alanlardaki becerilerinizi geliştirmek önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir