LGSTüm Yazılar

LGS TÜRKÇE YILLARA GÖRE SORU VE KONU DAĞILIMI


LGS Türkçe, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) yer alan bir derstir. Bu sınav, Türkiye’de 8. sınıf öğrencilerinin liselere yerleşme sürecinde kullanılan bir değerlendirme aracıdır. Türkçe bölümü, öğrencilerin dil bilgisi, okuma anlama, kelime dağarcığı ve yazılı anlatım becerilerini ölçmeyi amaçlar.

LGS Türkçe sınavında genellikle sözcük anlamı, cümle anlamı, paragraf anlamı, dil bilgisi kuralları, yazım kuralları, noktalama işaretleri, metin türleri, söz sanatları gibi konular yer alır. Öğrencilerin kelime dağarcığına, okuduğunu anlama yeteneğine, dil bilgisine ve yazma becerilerine dayalı sorular sorulur.

Sınavda genellikle çoktan seçmeli sorular kullanılır ve öğrencilere belirli bir süre içinde soruları yanıtlamaları için zaman verilir. LGS Türkçe sınavında başarılı olmak için iyi bir kelime hazinesi, dil bilgisi kurallarını iyi anlama ve uygulama becerisi, okuma anlama yeteneği ve etkili yazma becerileri gereklidir.

Öğrenciler, LGS Türkçe sınavına hazırlık yaparken konuları iyi anlamak, bol bol okuma yapmak, dil bilgisini tekrarlamak ve yazma becerilerini geliştirmek önemlidir. Ayrıca, önceki yılların sınav sorularını çözmek, deneme sınavlarına katılmak ve test tekniklerini öğrenmek de başarıyı artırmada yardımcı olabilir.

LGS TÜRKÇE KONU DAĞILIMI AŞAĞIDA DERLENMİŞTİR

Konu Adı
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Parçada Anlam (Paragraf)
Parçada Yapı ve Anlatım
Fiilimsi
Cümle Ögeleri
Fiil Çatısı
Cümle Türleri
Anlatım Bozukluğu
Yazım ve Noktalama
Metin Türleri
Söz Sanatları
Deyimler ve Atasözleri
Sözel Mantık

LGS TÜRKÇE YILLARA GÖRE SORU DAĞILIMI AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR:

Konu Adı20182019202020212022
Fiilimsiler111
Sözcükte Anlam22122
Deyimler ve Atasözleri12
Söz Sanatları1
Cümlede Anlam22221
Parçada Anlam834106
Cümlenin Öğeleri11
Noktalama İşaretleri1111
Metin Türleri1121
Fiilde Çatı1
Cümle Türleri111
Yazım Kuralları1111
Anlatım Bozukluğu111
Sözel Mantık / Görsel Okuma17745
Toplam2020202020

Bu tabloya göre, LGS Türkçe sınavında farklı yıllara göre soru dağılımı verilmiştir.

Yukarıdaki tablo, LGS Türkçe için derlenip sizlere yardımcı olmak maksadıyla sunulmuştur. Daha fazla ve detaylı bir bilgi için MEB’in resmi sitesini takip etmeniz önerilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir