LGSTüm Yazılar

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yıllara Göre Konu ve Soru Dağılımı

LGS Din Kültürü konuları, öğrencilerin dinî bilgilerini ve dinî kültürlerini geliştirmeyi amaçlayan bir programa dayanır. Bu konular, İslam dinine ait temel kavramlar, peygamberler, Kuran-ı Kerim’in özellikleri, ibadetler ve ahlaki değerler gibi çeşitli konuları kapsar. Öğrenciler, bu konuları anlama, yorumlama ve kendi düşüncelerini ifade etme becerilerini geliştirmek için çalışırlar.

Din Kültürü dersinin genel amaçları arasında, öğrencilerin İslam dinini ve değerlerini anlamaları, dinî hoşgörü ve saygıya sahip olmaları, etik değerlere uygun davranışlar sergilemeleri, ahlaki sorumlulukları anlamaları ve toplumsal dayanışmayı öğrenmeleri yer alır.

Konular arasında kader inancı, zekât ve sadaka, din ve hayat ilişkisi, peygamberlerin hayatı, surelerin anlamı ve Kur’an-ı Kerim’in özellikleri gibi konular bulunmaktadır. Öğrenciler bu konuları öğrenerek, İslam dinine ait temel bilgileri kazanır ve dini anlayışlarını derinleştirirler.

LGS Din Kültürü konuları, öğrencilerin dinî bilgi ve anlayışlarını değerlendirmek amacıyla yapılan sınavlarda da önemli bir rol oynar. Bu konulara çalışarak, öğrenciler hem sınavlarda başarılı olmayı hedeflerken hem de dinî bilgilerini güçlendirirler.

LGS sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götüreceği için sorular dikkatli bir şekilde cevaplanmalıdır.

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konu Dağılımı:

LGS 1. Dönem Din Kültürü KonularıLGS 2. Dönem Din Kültürü Konuları
KADER İNANCIDİN VE HAYAT
– Kader ve Kaza İnancı– Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s)
– Kader ve Evrendeki Yasalar– Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı
– Allah Her şeyi Bir ölçüye Göre Yaratmıştır.HZ. MUHAMMED VE ÖRNEKLİĞİ
– İnsanın İradesi ve Kader– Hz. Muhammed’in Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği
– Kaderle İlgili Kavramlar– Hz. Muhammed’in Merhametli ve Affedici Oluşu
– Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)– Hz. Muhammed’in İstişareye Önem Vermesi
– Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı– Hz. Muhammed’in Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı
ZEKÂT VE SADAKA– Hz. Muhammed’in Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti
– İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem– Hz. Muhammed’in İnsanlara Değer Vermesi
– Zekât ve Sadaka İbadeti– Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı
– Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal FaydalarıKUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ
– Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)– İslam Dininin Temel Kaynakları
– Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı– Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları
DIN VE HAYAT– Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri
– Din, Birey ve Toplum– Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)
– Dinin Temel Gayesi

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yıllara Göre Soru Dağılımı:


LGS Din Kültürü Soru Dağılımı
Konu Adı20182019202020212022
Kader İnancı113
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa132
Zekat ve Sadaka13332
Din ve Hayat2334
Hz. Muhammed’in Örnekliği131
Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri2211
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem1
İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar1
İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı (Tevekkül)1
Hac İbadeti1
Toplam1010101010

Yukarıdaki tablo, LGS Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi için derlenip sizlere yardımcı olmak maksadıyla sunulmuştur. Daha fazla ve detaylı bir bilgi için MEB‘in resmi sitesini takip etmeniz önerilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir