Tüm YazılarDGS

DGS TÜRKÇE YILLARA GÖRE KONU VE SORU DAĞILIMI

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) Türkçe bölümü, dil bilgisi, kelime bilgisi, paragraf soruları ve anlam bilgisi gibi alanlardan oluşan bir sınavdır. Bu bölümde, adayların Türkçe dilini doğru ve etkili bir şekilde kullanma becerileri ölçülür. Dil bilgisine dayalı sorularla dilin yapı ve kurallarına hakimiyetleri değerlendirilirken, kelime bilgisi soruları adayların kelime dağarcığı ve anlam ilişkilerini anlama yeteneklerini ölçer. Paragraf soruları, anlama, çıkarım yapma ve metin içinden bilgi elde etme becerilerini değerlendirir. Anlam bilgisi soruları ise kelimelerin eşanlamlıları, zıt anlamlıları ve kelime gruplarındaki anlam ilişkileri üzerine odaklanır. Bu şekilde, adayların Türkçe diline hakimiyet düzeyleri ve dilin doğru kullanımı hakkındaki bilgi seviyeleri ölçülür.

DGS TÜRKÇE KONU BAŞLIKLARI:

Konu BaşlıklarıAlt Başlıklar
Sözcükte AnlamGerçek Anlam
Mecaz Anlam
Terim Anlam
Soyut – Somut Anlam
Nitel – Nicel Anlam
Sözcüğün Cümleye Kattığı Anlam
Sözcüklerde Anlam İlişkileri
Eş anlamlı Sözcükler
Yakın Anlamlı Sözcükler
Karşıt Anlamlı Sözcükler
Eş sesli (Sesteş) Sözcükler
Genel – Özel İlişkili Sözcükler
Söz Sanatları
Benzetme (Teşbih)
Eğretileme (İstiare)
Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)
Değinmece (Kinaye)
Dokundurma (Tariz)
Mübalağa (Abartma)
Dolaylama
Güzel Adlandırma
Somutlama
Söz Öbekleri
Deyimler
Atasözleri
İkilemeler
Pekiştirmeler
Sözün Cümleye Kattığı Anlam
Cümlede AnlamCümlenin Yorumu
Cümle Vurgusu
Yakın Anlamlı Cümleler
Cümlenin İletisi
Cümle Analizi
Karşıt Anlamlı (Çelişen) Cümleler
Kesin Yargı
Cümlenin Yapısı
Eksiltili Cümleler
Cümle Tamamlama
Cümle Oluşturma
Cümlenin Anlamı
Anlamlarına Göre Cümleler
Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler
Anlatım Biçimleri
ParagrafParagrafın İçeriği
Paragrafta Konu
Paragrafta Başlık
Paragrafta Ana Düşünce
Paragrafta Yardımcı Düşünceler
Paragrafta Tanıtılan Kişiyle İlgili Sorular
Parçaya (Metne) Dayalı Sorular
Paragrafın Yapısı
Paragrafın Bölümleri
Sözel MantıkÇıkarım Soruları
Sıralama Soruları
Yer-Konum Bildiren Sorular
Yer-Yön Bildiren Sorular
Özne-Nesne İlişkili Sorular
Tablo Yorumlama Soruları

DGS TÜRKÇE YILLARA GÖRE KONU DAĞILIMI:

KONULAR2015201620172018201920202021
Sözcükte Anlam2255555
Cümlede Anlam26262222222222
Paragraf23231524252525
Anlatım Bozuklukları
Sözel Mantık Soruları9989888
Toplam60606060606060

Bu tabloya göre, DGS Türkçe sınavında yaklaşık olarak belirtilen aralıklarda sorular her bir konu için yer alacaktır. Bu dağılım, DGS Türkçe sınavının genel yapısını yansıtabilir, ancak sınav kılavuzunu takip etmek ve güncel bilgilere ulaşmak için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) veya ÖSYM’nin resmi web sitelerini ziyaret etmeniz önerilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir