Tüm YazılarAytYKS

AYT Türk Dili ve Edebiyatı- COĞRAFYA & TARİH -1 YILLARA GÖRE SORU VE KONU DAĞILIMI

AYT Türk Dili ve Edebiyat testi 40 sorudan oluşan Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler – 1 testinin içerisinde yer almaktadır. Testin içerisinde 24 Edebiyat, 10 Tarih ve 6 Coğrafya sorusu yer alır.

AYT (Alan Yeterlilik Testi) Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilgiler 1 testi yani Coğrafya ve Tarih – 1, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında yer alan bir sınavdır. Bu test, Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilgiler alanlarını içermektedir. Testte genel olarak dil bilgisi, yazılı anlatım, edebiyat bilgisi ve sosyal bilgiler konularıyla ilgili sorular bulunmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde, dil bilgisi kuralları, kelime bilgisi, edebiyat türleri, edebi akımlar, yazarlar ve eserler gibi konulara yönelik sorular yer alır. Bu sorular, dil bilgisi kurallarını anlama, metin analizi yapabilme ve edebiyat eserlerini yorumlayabilme becerisini ölçmeyi hedefler.

Sosyal Bilgiler bölümünde ise tarih, coğrafya gibi disiplinlere ait konulardan sorular bulunur. Bu sorular, öğrencilerin sosyal bilimlere ilişkin bilgi ve anlayışlarını, analitik düşünme becerilerini ve olayları bağlantılı bir şekilde değerlendirebilme yeteneklerini ölçmeyi amaçlar.

AYT Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilgiler 1 testinde toplam 40 soru yer alır. Bu sorular dil ve edebiyat ile sosyal bilgiler konularını kapsayacak şekilde dağıtılmıştır. Bu sınav, öğrencilerin analitik düşünme, dil ve edebiyat anlama yetenekleri, metin analizi ve sosyal bilimler alanındaki bilgilerini değerlendirmeyi amaçlar.

Sınavda başarılı olmak için, dil ve edebiyat ile sosyal bilimler alanlarında genel bir bilgi birikimine sahip olmanın yanı sıra, metinleri anlama, yorumlama ve analiz etme becerilerini geliştirmek önemlidir. Ayrıca, sınav öncesi deneme testleri çözmek, konuları tekrarlamak ve soru çözme stratejilerini öğrenmek de başarıyı artırmada yardımcı olacaktır.

Aşağıda hem konu başlıklarını hem de yıllara göre soru dağılımlarını inceleyebilirsiniz.

AYT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONU BAŞLIKLARI:

Edebiyat Konuları
Şiir
Anlatmaya Bağlı Metinler
Tiyatro
Öğretici Metinler
Sözlü Anlatım Türleri
Edebi Sanatlar
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
Geçiş Dönemi Eserleri
Halk Edebiyatı
Divan Edebiyatı
Edebiyat Akımları
Tanzimat Edebiyatı
Servet-i Fünun Edebiyatı
Fecr-i Ati Edebiyatı
Milli Edebiyat
Beş Hececiler
Cumhuriyet Dönemi
Dünya Edebiyatı

AYT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YILLARA GÖRE SORU DAĞILIMI:

Konu Adı2022202120202019201820172016201520142013
Anlam Bilgisi636442020181517
Dil Bilgisi45566
Metinlerin Sınıflandırılması2255
Şiir Bilgisi32333322
Edebi Sanatlar2211121211
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi11111123
Halk Edebiyatı122213322
Divan Edebiyatı4643544563
Tanzimat Edebiyatı1212313232
Servet-İ Fünun Ve Fecr-İ Ati Edebiyatı1111132432
Milli Edebiyat1111131171
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı33254111112714
Edebiyat Akımları111111111
SORU SAYISI24242424245656565656

AYT Coğrafya-1 Konu başlıkları:

Konu Başlıkları
Doğal Sistemler
– Doğa ve İnsan
– Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
– Coğrafi Konum
– Harita Bilgisi
– İklim Bilgisi
– Yerin Şekillenmesi
– Doğanın Varlıkları
Beşeri Sistemler
– Beşeri Yapı
– Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği
– Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
– Geçim Tarzları
Mekansal Bir Sentez: Türkiye
– Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri
– Türkiye İklimi ve Özellikleri
– Türkiye’nin Doğal Varlıkları
– Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
– Bölge Türleri ve Sınırları
– Konum ve Etkileşim
– Coğrafi Keşifler
Çevre ve Toplum
– Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim
– Doğal Afetler

AYT Coğrafya-1 Konuları ve Soru Dağılımı:

Konu Adı20222021202020192018201720162015201320122011
İklim ve Yer Şekilleri211525576
Coğrafi Konum211444
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri1
Harita Bilgisi1122
İç ve Dış Kuvvetler11
Ekosistem43333322
Nüfus Politikaları211413312
Yerleşmelerin Özellikleri114312221
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar2111114122
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi111
Türkiye’de Ekonomi23124551021112
Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri111112
Küresel Ticaret11111112
Kültür Bölgeleri12112
Uluslararası Örgütler112
Ülkeler Arası Etkileşimler11111
Bölgeler ve Ülkeler42211873667
Çevre ve Toplum13316136822
SORU SAYISI1717171717383838384040

AYT TARİH -1 KONU BAŞLIKLARI:

Konu Başlıkları
9. Sınıf Konu ve Kazanımları
– Tarih Bilimi
– Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
– İlk Türk Devletleri
– İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. Yüzyıla Kadar)
– Türk – İslam Devletleri (10 – 13. Yüzyıllar)
– Türkiye Tarihi (11 – 13. Yüzyıllar)
10. Sınıf Konu ve Kazanımları
– Beylikten Devlete
– Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
– Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
– Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
– En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922)
11. Sınıf Konu ve Kazanımları
– Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774)
– Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
– Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774 – 1914)
– Devrimler Çağında Değişen Devlet – Toplum İlişkileri
– Sermaye ve Emek
– 19. ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Konu ve Kazanımları
– 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
– Milli Mücadele
– Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
– İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
– II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
– II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
– Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
– Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

AYT TARİH -1 YILLARA GÖRE SORU DAĞILIMI:

KONULAR201120122013201420152016201720182019202020212022
Tarih ve Zaman1111211111
İnsanlığın İlk Dönemleri122311111
Orta Çağ’da Dünya1121
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası524222332212
İslam Medeniyetinin Doğuşu2112211211
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri545431311131
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi22123111
Beylikten Devlete Osmanlı7465542113
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler11
Dünya Gücü Osmanlı12211313211
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı11
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti112111
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı3121221
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)84344411
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri1
Sermaye ve Emek11
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya46235113421
İnkılap Tarihi Tüm Konular467751
Milli Mücadele4413445
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı2122231
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya1
II. Dünya Savaşı Sürecinde – Sonrasında Türkiye ve Dünya34233412
XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya1
Soğuk Savaş Dönemi274445
Yumuşama Dönemi12211
Küreselleşen Dünya52211
TOPLAM444444444444321021212121

NOT:YUKARIDAKİ VERİLER 2024 YILI İÇİN GÜNCELDİR.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir