Tüm YazılarAytYKS

AYT Sosyal Bilimler-2 YILLARA GÖRE SORU VE KONU DAĞILIMI

Sosyal Bilimler 2 Testinde: Tarih-2, Coğrafya-2, Felsefe Grubu ve Din Kültürü derslerinden toplam 40 soru bulunmaktadır. Konu Dağılımı ve Yıllara Göre Çıkmış Soru Dağılımını Aşağıdan İnceleyebilirsiniz.

 1. Tarih-2: 11 soru,
 2. Coğrafya-2: 11 soru,
 3. Felsefe Grubu: 12 soru,
 4. Din Kültürü: 6 soru.

2023 AYT Sosyal Bilimler-2 testi, Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-AYT) kapsamında yer alan bir bölümdür. Bu sınav, öğrencilerin sosyal bilimler alanında bilgi ve anlama becerilerini ölçmeyi amaçlar.

Sosyal Bilimler-2 sınavı, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih-2, Coğrafya-2, Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Mantık) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden oluşur. Her bir ders için ayrı ayrı sorular bulunur.

Testin içeriği, ilgili derslerin müfredatına dayanır. Öğrencilerin derslerde öğrendikleri konular, kavramlar, teoriler ve tarihsel olaylar testte yer alabilir.

Öğrencilerin bu testte başarılı olabilmeleri için derslerdeki konuları iyi anlamaları ve kavramları öğrenmeleri önemlidir. Ayrıca, soruları dikkatli bir şekilde okumak, doğru cevapları belirlemek için analitik düşünme ve çıkarım yapma yeteneklerini kullanmak da önemlidir.

Sosyal Bilimler-2 testi, YKS’nin önemli bir bölümünü oluşturur ve yükseköğretim kurumlarına girişte önemli bir rol oynar. Öğrencilerin bu testi iyi bir şekilde hazırlanarak başarılı olmaları, tercih ettikleri üniversite ve bölümlere yerleşmeleri açısından önemlidir.

AYT Tarih-2: AYT Tarih-2, Yükseköğretim Programlarına giriş sınavının tarih bölümünün ikinci bölümünü kapsar. Bu bölümde öğrenciler, modern tarih dönemine odaklanır. Tanzimat ve Islahat Fermanı, II. Meşrutiyet ve İttihat ve Terakki, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet Dönemi ve Atatürk İlkeleri gibi konular ele alınır. Bu konular, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna ve gelişimine kadar olan dönemi içerir.

AYT Coğrafya-2: AYT Coğrafya-2, Yükseköğretim Programlarına giriş sınavının coğrafya bölümünün ikinci bölümünü kapsar. Bu bölümde öğrenciler, daha derinlemesine coğrafya konularını ele alır. Doğal sistemler ve beşeri sistemler arasındaki etkileşimler, Türkiye’nin ve Dünyanın iklimi, yer şekilleri, ekonomisi, tarımı, enerji kaynakları ve doğal afetler gibi konular incelenir. Bu bölüm, öğrencilere Türkiye’nin ve Dünyanın coğrafi yapısı, ekonomisi ve çevresel etkileşimleri hakkında ayrıntılı bir perspektif sunar.

Felsefe Grubu: Felsefe Grubu, AYT’de yer alan bir seçmeli ders grubudur. Bu grupta genellikle felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık gibi disiplinlere odaklanılır. Felsefe konuları arasında felsefeyi tanıma, felsefe ile düşünme, felsefenin temel konuları ve problemleri gibi konular yer alır. Psikoloji konuları, psikoloji bilimini tanıma, psikolojinin temel süreçleri, öğrenme, bellek ve düşünme gibi konuları içerir. Sosyoloji konuları, sosyolojiye giriş, birey ve toplum, toplumsal yapı, toplumsal değişme ve gelişme, toplum ve kültür, toplumsal kurumlar gibi konuları kapsar. Mantık konuları ise mantığa giriş, klasik mantık, mantık ve dil, sembolik mantık gibi konuları içerir.

Din: Din, genellikle AYT’de yer alan bir seçmeli ders olarak sunulur. Din konuları, dinler tarihi, İslam tarihi, İslam felsefesi, İslam düşüncesinin temel kavramları gibi konuları içerir. Bu ders, öğrencilere farklı dinlerin kökenleri, inanç sistemleri, tarihleri ve etkileri hakkında bilgi verir. Din, insanlık tarihinin önemli bir parçasıdır ve kültürel ve toplumsal açıdan büyük bir etkiye sahiptir. Bu ders, öğrencilere dinlerin farklı yönlerini anlama ve analiz etme fırsatı sunar.

Aşağıdaki tablolarda müfredata uygun başlıkları ve yıllara göre soru dağılımlarını inceleyelim.

AYT Tarih-2 Konu Dağılımı:

 1. Tarih Bilimine Giriş
 2. Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 3. İlk Türk Devletleri
 4. İslam Tarihi ve Uygarlığı
 5. Türk-İslam Devletleri
 6. Türkiye Tarihi
 7. Osmanlı Tarihi
  • Beylikten Devlete (1300-1453)
  • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
  • Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
  • Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
  • En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
  • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
 8. 1881’den 1919’a Mustafa Kemal
 9. Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
 10. Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
 11. Türk İnkılabı
 12. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 13. İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
 14. II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
 15. II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
 16. Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
 17. 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

AYT Tarih-2 YILLAR GÖRE SORU Dağılımı:

AYT Tarih-2 Soru Dağılımı
Konu Adı20182019202020212022
Tarih Bilimine Giriş1111
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar11
İlk Türk Devletleri1121
Türk İslam Devletleri1111
Osmanlı Tarihi44434
Avrupa Tarihi111
Kongreler11
Milli Mücadele Dönemi2222
I. TBMM11
Atatürk İlke ve İnkılapları12
Küreselleşen Dünya1
Soğuk Savaş Dönemi111
Toplam1111111111

AYT Coğrafya -2 Konu Dağılımı:

Konu Adı
Doğal Sistemler
– Ekosistem ve Madde Döngüsü
– Doğadaki Ekstrem Olaylar ve Etkileri
– Doğal ve Beşeri Süreçlerin Etkileşimi
– Doğal Sistemlerde Olası Değişimler
Beşeri Sistemler
– Nüfus Politikaları ve Şehirler
– Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar
– İl Kültür Merkezlerinin Ortaya Çıkışı
– İl Kültür Merkezleri
– Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri
– Şehirleşme, Göç ve Sanayileşme Olguları
– Geleceğin Dünyasında Nüfus, Yerleşme ve Ekonomi
Mekansal Bir Sentez: Türkiye
– Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
– Türkiye’nin Yer Şekilleri
– Türkiye Ekonomisi
– Türkiye’de Tarım
– Türkiye’de Hayvancılık
– Türkiye’nin Enerji Kaynakları
– Türkiye’de Madencilik
– Türkiye’de Sanayileşme
– Türkiye’de Ticaret
– Türkiye’de Doğal Afetler
– Türkiye’de Turizm
– Türkiye’nin Kültürel Mirası
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
Çevre ve Toplum

AYT COĞRAFYA – 2 YILLAR GÖRE SORU Dağılımı:

AYT Coğrafya-2 Soru Dağılımı
Konu Adı20182019202020212022
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
Coğrafi Konum2
Harita Bilgisi1
İç Kuvvetler1
Ekosistem ve Madde Döngüsü3212
İlk Medeniyet ve Şehirler2
Nüfus Politikaları1121
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme41
Ekonomik Faaliyetler11111
Göç ve Şehirleşme1
Türkiye Ekonomisi3221
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu11
Bölgesel Kalkınma Projeleri1111
İklim ve Yer şekilleri1131
Küresel ve Bölgesel Örgütler211
Ülkeler Arası Etkileşimler111
Üretim Alanları ve Ulaşım Ağları2
Bölgeler ve Ülkeler1121
Çevre ve Toplum321
Doğal Afetler111
Toplam1717171111

AYT Felsefe Grubu -2 Konu Dağılımı:

Felsefe Konuları

 1. Felsefeyi Tanıma
 2. Felsefe İle Düşünme
 3. Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri
 4. Felsefi Okuma ve Yazma
 5. MÖ 6. Yüzyıl – MS 2. Yüzyıl Felsefesi
 6. MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesi
 7. 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesi
 8. 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesi
 9. 20. Yüzyıl Felsefesi

Psikoloji Konuları

 1. Psikoloji Bilimini Tanıyalım
 2. Psikolojinin Temel Süreçleri
 3. Öğrenme-Bellek-Düşünme
 4. Ruh Sağlığının Temelleri

Sosyoloji Konuları

 1. Sosyolojiye Giriş
 2. Birey ve Toplum
 3. Toplumsal Yapı
 4. Toplumsal Değişme ve Gelişme
 5. Toplum ve Kültür
 6. Toplumsal Kurumlar

Mantık Konuları

 1. Mantığa Giriş
 2. Klasik Mantık
 3. Mantık ve Dil
 4. Sembolik Mantık

AYT FELSEFE GRUBU YILLAR GÖRE SORU Dağılımı:

SORU DAĞILIMI20182019202020212022
Felsefe ve Bilim1
Bilgi Felsefesi1211
Varlık Felsefesi112
Ahlak Felsefesi11
Din Felsefesi1
20. Yüzyıl Felsefesi11
Mantığa Giriş11211
Klasik Mantık22111
Mantık ve Dil11
Psikoloji Bilimini Tanıyalım13
Psikolojinin Temel Süreçleri111
Öğrenme Bellek Düşünme2111
Ruh Sağlığının Temelleri11
Sosyolojiye Giriş111
Birey ve Toplum112
Toplumsal Yapı11
Toplumsal Değişme ve Gelişme111
Toplum ve Kültür11
Toplumsal Kurumlar11
SORU SAYISI1212121212 


AYT Din Kültürü Konu Dağılımı
:

 1. Dünya ve Ahiret
 2. Kur’an’a Göre Hz. Muhammed
 3. Kur’an’da Bazı Kavramlar
 4. Kur’an’dan Mesajlar
 5. İnançla İlgili Meseleler
 6. İslam ve Bilim
 7. Anadolu’da İslam
 8. İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar ve Mezhepler
 9. Güncel Dini Meseleler
 10. Yaşayan Dinler

AYT Din Kültürü YILLAR GÖRE SORU Dağılımı:

AYT Din Kültürü Soru Dağılımı
Konu Adı20182019202020212022
Dünya ve Ahiret1
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed211
Kur’an Kavramları2111
Kur’an’dan Mesajlar1112
İnançla İlgili Meseleler111
İslam ve Bilim1211
Anadolu’da İslam1
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar ve Mezhepler21
Güncel Dini Meseleler
Yaşayan Dinler111
Toplam66666

NOT:BU VERİLER 2024 YILI İÇİN UYGUNDUR..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir