Tüm YazılarAytYKS

2024 AYT FEN BİLİMLERİ(FİZİK-KİMYA-BİYOLOJİ) YILLARA GÖRE SORU VE KONU DAĞILIMI

AYT (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) Fen Bilimleri testi, öğrencilerin fen bilimleri alanında genel bilgi ve anlama becerilerini ölçmeyi amaçlayan bir sınavdır. Bu test, Fen Bilimleri alanında sorular içeren iki bölümden oluşmaktadır: Biyoloji ve Fizik/Kimya.

Biyoloji bölümü, biyolojik sistemlerin yapılarını, işlevlerini ve etkileşimlerini anlama becerilerini ölçer. Bu bölümde hücre biyolojisi, genetik, evrim, ekoloji ve bitki-hayvan anatomisi gibi konular yer alır.

Fizik/Kimya bölümü ise temel fizik ve kimya konularını içerir. Bu bölümde mekanik, termodinamik, elektromanyetizma, modern fizik, kimya bilimi, atom ve moleküler yapı, reaksiyonlar ve kimyasal hesaplamalar gibi konulara odaklanılır.

AYT Fen Bilimleri sınavı, öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme, verileri yorumlama ve fen bilimleriyle ilgili konuları anlama becerilerini ölçmeyi hedefler. Sınavdaki sorular çoktan seçmeli formatında olup, öğrencilere verilen süre içinde cevaplandırılması beklenir.

Bu bilgiler, genel bir bakış akısı kazanmak için verilmiştir. Sınavın güncel formatı ve konu dağılımı için Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzlarından ve müfredattan detaylı bilgi almanız önerilir.

AYT Fen Bilimleri sınavı, fen bilimleri konularının anlaşılması, yorumlanması ve uygulanması becerilerini ölçen bir sınavdır. Bu sınavı başarılı bir şekilde geçmek için düzenli çalışma, konuları anlama ve pratik yapma önemlidir.

Aşağıda AYT FEN BİLİMLERİ(FİZİK-KİMYA-BİYOLOJİ) konu başlıklarını ve yıllara göre soru dağılımlarını inceleyebilirsiniz.

2024 AYT FİZİK DERSİ KONU BAŞLIKLARI:

 • Vektörler
 • Kuvvet, Tork ve Denge
 • Kütle Merkezi
 • Basit Makineler
 • Hareket
 • Newton’un Hareket Yasaları
 • İş, Güç ve Enerji II
 • Atışlar
 • İtme ve Momentum
 • Elektrik Alan ve Potansiyel
 • Paralel Levhalar ve Sığa
 • Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet
 • İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler
 • Çembersel Hareket
 • Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum
 • Kütle Çekim ve Kepler Yasaları
 • Basit Harmonik Hareket
 • Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar
 • Atom Modelleri
 • Büyük Patlama ve Parçacık Fiziği
 • Radyoaktivite
 • Özel Görelilik
 • Kara Cisim Işıması
 • Fotoelektrik Olay ve Compton Olayı
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları


AYT FİZİK 2018-2023 YILLARI ARASUNDAKİ KONU DAĞILIMI:

SORU DAĞILIMI202320222021202020192018
Vektörler11
Hareket111
Newton’un Hareket Yasaları1111
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
Atışlar1111
İş, Güç ve Enerji111
İtme ve Momentum11111
Kuvvet, Tork ve Denge1111
Kütle Çekim Merkezi ve Açısal Momentum
Basit Makineler1
Elektrik Alan ve Potansiyel12111
Paralel Levhalar ve Sığa
Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet111
İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler211222
Çembersel Hareket111211
Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum1111
Kütle Çekim ve Kepler Yasaları111
Basit Harmonik Hareket111111
Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar111111
Atom Modelleri
Büyük Patlama ve Parçacık Fiziği1
Radyoaktivite111
Özel Görelilik1
Kara Cisim Işıması
Fotoelektrik Olay ve Compton Olayı1111
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları1111
SORU SAYISI1414 14141414

AYT KİMYA 2024 KONU BAŞLIKLARI:

KONULAR
Kimya Bilimi
Atom ve Periyodik Sistem
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Kimyasal Hesaplamalar
Kimyanın Temel Kanunları
Asit, Baz ve Tuz
Maddenin Halleri
Karışımlar
Doğa ve Kimya
Kimya Her Yerde
Modern Atom Teorisi
Gazlar
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
Kimyasal Tepkimelerde Hız
Kimyasal Tepkimelerde Denge
Asit-Baz Dengesi
Çözünürlük Dengesi
Kimya ve Elektrik
Karbon Kimyasına Giriş

AYT KİMYA 2018-2023 ARASINDAKİ SORU DAĞILIMI:

SORU DAĞILIMI202320222021202020192018201720162015
Kimya Bilimi42
Atom ve Yapısı1122
Periyodik Sistem11122
Kimyasal Türler Arası Etkileşim232
Kimyasal Hesaplamalar11211
Modern Atom Teorisi112
Gazlar211111211
Sıvı Çözeltiler222211311
Kimyasal Tepkimelerde Enerji111111323
Kimyasal Tepkimelerde Hız1111111
Kimyasal Tepkimelerde Denge2111121
Asit-Baz Dengesi112111
Çözünürlük Dengesi1111
Kimya ve Elektrik322322322
Organik Kimya13313461112
SORU SAYISI131313131313303030

AYT KİMYA 2024 KONU BAŞLIKLARI:

KONULAR

 1. Sinir Sistemi
 2. Endokrin Sistem ve Hormonlar
 3. Duyu Organları
 4. Destek ve Hareket Sistemi
 5. Sindirim Sistemi
 6. Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi
 7. Solunum Sistemi
 8. Üriner Sistem (Boşaltım Sistemi)
 9. Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
 10. Komünite Ekolojisi
 11. Popülasyon Ekolojisi
 12. Genden Proteine
  • Nükleik Asitler
  • Genetik Şifre ve Protein Sentezi
 13. Canlılarda Enerji Dönüşümleri
  • Canlılık ve Enerji
  • Fotosentez
  • Kemosentez
  • Hücresel Solunum
 14. Bitki Biyolojisi
 15. Canlılar ve Çevre

AYT BİYOLOJİ 2018-2023 ARASINDAKİ SORU DAĞILIMI:

SORU DAĞILIMI202320222021202020192018
Sinir Sistemi11
Endokrin Sistem2111
Duyu Organları11
Destek ve Hareket Sistemi111
Sindirim Sistemi111
Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi111111
Solunum Sistemi11111
Üriner Sistem1111
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim1
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi22222
Nükleik Asitler11
Genetik Şifre ve Protein Sentezi122213
Canlılık ve Enerji1
Fotosentez ve Kemosentez111111
Hücresel Solunum1111
Bitki Biyolojisi2232
Canlılar ve Çevre1111
SORU SAYISI131313131313

NOT: VERİLER 2024 İÇİN UYGUNDUR.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir